Pakume teenuseid protsesside automatiseerimiseks, ettevõtluse arendamiseks ja juhtimise toetamiseks. Tarnitud teenuste hulka kuuluvad maksude automatiseerimine, vastavuse jälgimine, osalemise planeerimine, kasutajatoe organiseerimine ja sisemised infovood. 
Lisaks praktilistele küsimustele töötame ka planeerimise ja kontseptsioonide kallal, näiteks ettevõtete sotsiaalse vastutuse, ärikultuuri ja ettevõtte eetika valdkonnas.

Meie põhimõte on, et ideed ja tegelikkus peaksid olema tasakaalus osanike vajaduste ja püüdlustega, et muuta organisatsioon iseseisvalt produktiivseks. Oleme uhked selle üle, et meie projektid on organisatsioonis edaspidi loomulikult jätkusuutlikud.

Meie hea lingvistiline pädevus võimaldab meil pakkuda keelega seotud teenuseid; oleme arendamas rakendusi ja e-raamatuid uudsete lähenemisviisidega keeleõppele.


Мы предлагаем услуги автоматизации, развития бизнеса и управленческой поддержки. Включая автоматизацию налогообложения, контроль соблюдения нормативных требований, планирование посещений, организацию службы поддержки и разработку внутренних информационных потоков.
Кроме практических вопросов мы также занимаемся планированием и разработкой концепций, например, связанных с корпоративной культурой и корпоративной этикой. Наш основной принцип — теория и практика должны соответствовать потребностям и намерениям заинтересованных сторон, поддерживая организационную независимость компании. Мы гордимся тем, что заказчики поддерживают и развивают созданные нами проекты.
У нас также есть сильный лингвистический интерес в течение длительного времени, и мы предлагаем помощь в переводе и разрабатываем приложения и электронные книги в этой области.


Vi tillhandahåller specialiserade tjänster inom processautomatisering, verksamhetsutveckling och ledningsstöd. Som en del i detta ingår socialt ansvarstagande (CSR). Inom CSR är vi mer begreppsfokuserde än på PR.
Vi har sedan länge även ett starkt språkligt intresse och erbjuder översättningshjälp och utvecklar appar och eBöcker inom detta område.

Best AI Website Maker